×
   Sprzęgło CPS
   Sprzęgło CPS

   Sprzęgło CPS

   Index: 695

   Sprzęgła TR-Electronic zapewniają sztywność skrętną jednocześnie pozwalają na bardzo elastyczny montaż osiowy. Dzięki specjalnym konstrukcjom zapewniają niwelowanie wibracji osiowych i radialnych na wałku enkodera. Pozwalają na eliminowanie nieosiowości i odchyleń kątowych przy połączeniach mechanicznych.

   695