Kontynuując korzystanie z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na warunki i zasady korzystania z plików cookie.  

×

TRWinProg. Programowanie enkoderów

Większość enkoderów znajdujących się w ofercie TR-electronic może być swobodnie zaprogramowana z poziomu komputera PC lub bezpośrednio z sieci, w której pracują. Artykuł opisuje sposób programowania enkoderów przy pomocy TRWinProg.

Oprogramowanie i Akcesoria
Podstawowym narzędziem do programowania urządzeń TR-electronic jest darmowa aplikacja TRWinProg. Za jej pomocą możliwa jest zmiana parametrów zarówno enkoderów obrotowych, enkoderów liniowych czy nawet laserowych systemów pomiarowych. Urządzenia kompatybilne z TRWinProg oznaczone są specjalną etykietą. Oprócz wspomnianego programu do zaprogramowania urządzenia niezbędny jest Adapter PC w jednej z dwóch wersji USB lub COM oraz moduł PT-6. Oprogramowanie TRWinProg można pobrać z działu download.

Podłączenie enkodera do adaptera
Poniżej znajduje się schemat pokazujący sposób podłączenia enkodera z adapterem. Rozkład pinów w enkoderze można sprawdzić korzystając z informacji na jego tabliczce znamionowej. Informuje ona nazwie dokumentu, w który znajduje się opis rozkładu pinów. Dokument o podanym numerze można pobrać ze strony: pin assignment

Tabliczka znamionowa z zaznaczonym rozkładem pinów

Schemat podłączenia

Programowanie enkodera

Po zainstalowaniu oprogramowania i wykonaniu połączenia zgodnie z opisanym schematem można przystąpić do programowania enkodera. W tym celu należy uruchomić TRWinProg, a następnie przejść do ustawień połączenia (Extra->Global) i wybrać port, do którego podłączony jest enkoder. Należy zaakceptować zmiany. Kolejnym krokiem jest przejście w tryb online. W tym celu należy wybrać z menu Device opcję Online. Jeżeli wszystko zostało prawidłowo podłączone TRWinProg powinien połączyć się z enkoderem i automatycznie odczytać jego parametry. Zapisanie zmian w ustawieniach enkodera dokonuje się przez wybór z menu Device opcji Data write to device.

trwinprog.jpg

Widok programu TRWinProg